Forum d.o.o.
Šubićeva 21,
10 000 Zagreb
Mb: 080204727
OIB 97733342230
Temeljni kapital: 37 000 kn
Odgovorna osoba:
dipl.ing.arh. Faruk Muzurović

Tel : +385 1 46 19 233
+385 1 46 19 344
Fax: +385 1 464 00 22
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17

Projekti

Hrvatski Olimpijski Centar Bjelolasica

 

PROJEKT ŠPORTSKE DVORANE I BAZENA I UREĐENJA OKOLIŠA NA LOKACIJI VRELO


Zgrada je zamišljena kao spoj nekoliko objekata pod jednim krovom; na oblikovanje je utjecala os pristupne ulice koja se preko ulaznog trga, rampe i plitkog bazena – fontane u kojoj se reflektira pročelje zgrade, pretače u unutarnji trg i objedinjuje funkcionalne grupe. Glavne su razine povezane unutrašnjom rampom čime se dobio unutrašnji višenamjenski javni prostor, koji omogućuje različite aktivnosti i manifestacije -čime je HOC danas deficitaran.

Ovakav koncept, doveo je do građevine velikog volumena, koja u mjerilu znatno odskače od postojeće izgradnje. Blagi lukovi konstrukcije osiguravaju optimalnu visinu za pojedine sadržaje, a uz prirodni zeleni pokrov, doprinose mekanom uklapanju zgrade u okoliš. Obloge vanjskih zidova predviđaju se u drvetu i štokanom betonu, a pročeljem dominiraju velike staklene plohe, sa zaštitom od sunca sistemom horizontalnih drvenih brisoleja. Interijerom dominira drvo, laminatne montažne pregrade, te inox, keramika i polirani kamen.

Veličina objekta je 94 x 77m, visine 15m. Lijevo od centralnog hala je prostor bazena, a desno sportska dvorana. U ulaznoj dvorani smješteni su blagajna, snack bar, grupe za sjedenje i odmor te ulazi u blokove svlačionica plivališta i dvorane.

Plivalište je kombinirane namjene; športske: za pripreme, treninge i natjecanja u plivanju, vaterpolu i sinkroniziranom plivanju, školske: za nastavu tjelesnog i fizičkog odgoja i učenje plivanja i rekreacijsko, a dijelom i kao hidroterapijski dio fizikalne terapije.
Čine ga bazeni: 33x 25 dubine 2 m, 12,5 x 16 dubine 0,8-1,35m, praćakalište za djecu površine cca 30m2, masažni bazen i bazen sa pokretnom trakom 5 x 3, dubine 1,5m.
Prateći sadržaji sastoje se garderobnih jedinica, sanitarnih propusnika, prostorija nadzornika plivališta, hidroterapije, svlačionica i sanitarija trenera i sudaca, galerije sa saunom te “bikini” bara za kupače.

Športska dvorana, veličine 48x32m, omogućuje postavu dva košarkaška igrališta 15/28m, tj. jednog rukometnog igrališta 21/42m sa sklopivom tribinom za cca 340 gledalaca.
Dvorana ima zenitno prirodno svijetlo i visoko postavljene prozore koji onemogućavaju zaslijepljenje igrača.
Dijagnostički centar sa biokemijskim laboratorijem i baro komorama nalazi se na 1. katu, a sastoji se od više međusobno povezanih prostora: antropometrije i biokemije, izokinetike, dijagnostike, ureda i spremišta.
Od dodatnih sadržaja važno je spomenuti fizioterapiju, ( medicinska dijagnostika i masaža), fizikalne metoda oporavka, dvoranu za borilačke sportove u podrumu, fitness u prizemlju, a iznad njega je mala polivalentna dvorana.
Uprava je na nivou potkrovlja, a uz nju je smještena dvodjelna dvorana za sastanke.

Projektom se predviđa mogućnost izgradnje 2. etape koju čine smještajne jedinice za sportaše, sa restoranom i pratećim sadržajima.

REKAPITULACIJA POVRŠINA POD ZGRADAMA

A DVORANSKO PLIVALIŠTE .......................................................m2 2908

B SPORTSKA DVORANA..............................................................m2 2662

C PRATEĆI SADRŽAJI...................................................................m2 5080

A1+B+C ............................................................................................m2 10650


REKAPITULACIJA VANJSKIH UREĐENIH POVRŠINA

D1 Ulazni trg ......................................................................................m2 620

D2 Vanjski prostor plivališta……………........................................m2 1000

D3 Parkiralište i prilazna cesta.........……………...........................m2 500

D1+D2+D3 …………………………………………………..….......m2 2120

Hrvatski Olimpijski Centar Bjelolasica

ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR NUR- BOROVJE U ZAGREBU

Središnja zona obuhvata može se funkcionalno odrediti kao područje javnog perivoja na zapadnom dijelu, koje čini predprostor sadržajima športa i rekreacija na istočnom dijelu obuhvata. Ovaj zapadni, hortikulturno uređeni prostor logičan je nastavak i poveznica ozelenjene parcele dječjeg vrtića i planiranog javnog parka sjeverno i memorijalnog spomen parka južno od ovog područja. Prijelaz iz prostora javnog korištenja (park) u prostor borilišta i pratećih sadržaja (športski centar) iskorišten je za postav gledališta (tribine za 500 gledatelja), koje je integrirano u ukupno pejsažno oblikovanje, a istovremeno omogućuje i povezivanje sjevernog perimetra s glavnim ulaznim trgom. Javni park oblikovan je višenamjenskim površinama travnjaka i grupama visokih stabala uz zadržavanje smjerova proizašlih iz okolnih tokova, odnosno iz memorije prostora. Unutar parka predviđeni su i sadržaji aktivne rekreacije kao što je košarkaško igralište, boćalište i dječje sprave za igru.
Športsko-rekreacijski centar u užem smislu odnosi se na prostor omeđen živicom, a sadrži tri nogometna terena, polivalentnu površinu za košarku i rukomet, prostorije kluba s terasama i klupama te tri ograđena terena za tenis na sjeveroistočnom dijelu obuhvata. Zapadno od grupe terena za tenis, površina trokutnog oblika iskorištena je kao pojas zaštitnog zelenila tj. stabilizator mikroklimatskih uvjeta obzirom na blizinu prometnice.

KLUB NUR


Građevina je montažna, prizemna, tlocrtnih dimenzija 42,0 /10,7m, pravokutnog je tlocrta sa centralnim hodnikom iz kojeg se pristupa u svlačionice I kancelarije.
Površina objekta netto 398 m2
Max. visina vijenca 3,40 m
Brutto površina objekta 450 m2
Predviđena namjena objekta je sportska slačionica sa pratećim sadržajima.
Kolni i pješački pristup parceli osiguran je preko pješačko- kolne površine koja dijeli parcelu ŠRC NUR od islamskog kulturnog centra.Parkirališta su predviđena na obodnim ulicama.
Objekt ima centralni hodnik, četiri velike svlačionice sa sanitarijama za vanjske sportske sadržaje, dvije svlačionice i sanitarije za fitness sa skladištem sprava, fitness dvorana (koja je djeljiva posmičnim vratima , pa se može višenamjenski koristiti) , gospodarstvo , sanitarije za posjetioce, kancelarija, garderobe sa sanitarijama za trenere i suce.
 

  ŠPORTSKO-REKREACIJSKI  CENTAR   NUR- BOROVJE   U ZAGREBU

Islamski kulturni centar u Sisku

Predloženo rješenje Islamskog Kulturnog Centra zasniva se na natječajnon urbanističkom programu, GUP-u i postojećem stanju naselja Caprag. Analizom matrice javnih i društvenih sadržaja te glavnih tokova prometa, položaj islamskog centra se nametnuo kao dominantan u širem okruženju.

U navedenom kontekstu, prostor islamskog kulturnog centra dobiva posebnu važnost u pogledu položaja i sadržaja koje pruža. Velika parcela na spoju cete za Petrinju i željezare te višestambene izgradnje za potrebe iste.

Parcela centra je definirana obodnim prometnicama, industriskim kanalomi i zonama moguće inove izgradnje. Objekt je postavljen u os parka kojeg definira stambena izgradnja naselja Caprag. Građevinski pravci osnovnih kubusa proizlaze iz obodnih prometnica kanala i otklona prema Meki. Na osnovnu mrežu dodani su novi dijagonalni putevi koji slijede postojeće utabane staze. Nasuprot otvorenosti parka-livade naselja Caprag, predlažemo unošenje geometriskih elementa staza dječjih igrališta žive ograde koji formiraju svojevrsan labirint, definiraju i štite prostor od sunca, vjetra i buke. Ova matrica staza, igrališta i arhitekturalnog zelenila upotpunjena je novim trgom, parkom sa nišan spomenikom, sportskim centrom i zgradom islamskig centra.

Objekt se nalazi na glavnim vizurnim osima a sa novom izgradnjom, formira novi trg. Trg je zamišljen kao svojevrsni izdignuti ćilim sa fontanom i šadrvanom. Istočno od centra uređuje se park sa spomenikom palim bošnjacima. Iza centra se uređuje vodotok kao izduženi bazen preko kojeg prelaze mostovi za spoj sa sportskim centrom i dječjim igralištem. Novoformirana prometnica dijeli parcelu centra i stambeno poslovne zgrade sa „bazarom“. Na istu prometnicu su vezana i parkirališta te gospodarski i požarni prilaz zgradi.

Zgrada centra ima ceremonijali, glavni i sporedni ulaz (za stambeni i školski dio), između kojih se formira ulazni hal. Osnovni kubusi su u otklonu od cca 45o a prostorom dominira kupola od emajliranog stakla sa ornamentom poput džamije u Samarkandu. Vertikala minareta izvedena je iz izduženog stošca kojem je osnova glavno stubište za manfil.

Islamski kulturni centar u Sisku