Forum d.o.o.
Šubićeva 21,
10 000 Zagreb
Mb: 080204727
OIB 97733342230
Temeljni kapital: 37 000 kn
Odgovorna osoba:
dipl.ing.arh. Faruk Muzurović

Tel : +385 1 46 19 233
+385 1 46 19 344
Fax: +385 1 464 00 22
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17
REALIZACIJE

Naše poduzeće, naši osnivači i naši radnici sudjelovali su kao suizvođači, projektanti i organizatori na realizaciji niza objekata, koji s emogu podijeliti u nekoliko podgrupa;

a) Zdravstveni objekti

b) Proizvodni objekti

c) Školski i obrazovni objekti

d) Stambeni objekti

e) Ostali objekti