Forum d.o.o.
Šubićeva 21,
10 000 Zagreb
Mb: 080204727
OIB 97733342230
Temeljni kapital: 37 000 kn
Odgovorna osoba:
dipl.ing.arh. Faruk Muzurović

Tel : +385 1 46 19 233
+385 1 46 19 344
Fax: +385 1 464 00 22
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17

Popis usluga koje pružamo

Projektiranje i planiranje

Prethodna istraživanja i analiza društveno-ekonomske opravdanosti izgradnje objekata, izrada ekonomskih i financijskih pokazatelja, prethodna istraživanja i studija tržišta, tehnologije, odnos makro i mikro lokacije objekata, definiranje zadataka za izradu prethodnih radova.

Programiranje

Izrada programa i specifikacija za sve vrste istražnih, prethodnih i geodetskih radova, nadzor nad istražnim radovima, vremenski planovi istraživanja, projektiranja i građenja.

Idejni projekti

Izrada idejnih projekata i investicionih programa, analiza optimalizacije te generalni planovi građenja i troškova.

Licitacije i dodjele poslova

Licitacioni elaborat (tender dokumentacija, usluge u locitacionom postupku, izboru izvođača radova i sastavljanju ugovorenih dokumenata).

Glavni projekti

Glavni projekti s proračunima i iskolčenjem objekta, dokumentacija za dobivanje suglasnosti i dozvole građanja.

Izvedbe

Izvedbeni i detaljni projekti, direktivni i stalni nadzor, praćenje napredovanje radova i sudjelovanje kod kontrole kvalitete, projekti izvedbenog stanja.

Pogoni

Program puštanja u pogon, usluge vezane uz probni pogon, sudjelovanje kod konačne i prijevremene predaje objekta, savjeti za održavanje, popravke i rekonstrukciju.

Građevinarstvo

Organiziramo i izvodimo sve vrste građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje za pravne i fizičke osobe. Proizvodimo i montiramo (vlastite i uvozne) visoko zahtjevne instalacije i opremu, klimatizacije, ventilacije i razvode plinskih i tekućih medija. Za potrebe investitora obavljamo nabavu cjelokupnog mobilira za kompletno opremanje objekata i puštanje u korištenje.

Marketing

Usluga istraživanja, prodaje i iznajmljivanja zemljišta, objekata, stambeno-poslovnih jedinica, usluga i proizvoda, promet nekretninama.